ASOAPPS KULLANIM ŞARTLARI

ASOAPPS AI tekniği tabanlı bir hizmet sağlayıcı platformudur, iş ve geliştiricilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli türde göstergeler ve diğer AI odaklı otomasyon robot araçları satın almalarını sağlar. ASOAPPS desteklenen platform.

Buradaki sözleşme, kullanım şartlarını ortaya koymaktadır. Web sitesi aracılığıyla sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak asoline.net (topluca “Platform” veya “ASOAPPS” tarafından işletilen ASOLİNE E-TİCARET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., ADALET MAH. MANAS BLV. NO: 47/B FOLKART TOWERS A KULE K:26 D:2601 BAYRAKLI İZMİR / TURKEY)

Kullanıcı olarak girmeden önce ve tarafından sunulan hizmet ve ürünleri satın alma ASOAPPS, burada belirtilen Kullanım Koşulları dikkatlice okunmalıdır. Bu hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen kullanımı durdurun.ASOAPPS hemen.

Sözleşmede belirtilen kuralları, hükümleri kabul ettiğiniz, beyan ettiğiniz ve bunlara uymayı taahhüt ettiğiniz kabul edilir. bu sözleşmenin eki olan sözleşmeler ve sistemin kullanımına ilişkin Platformda ilan edilen kurallar, tüketiciliği ve sunduğu tüm hizmetler ASOAPPS, platformu kullanıcı olarak kullandıktan sonra ASOAPPS.

ASOAPPS gerekli gördüğü durumlarda işbu sözleşmeyi Platform'da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan tarihinde yürürlüğe girer, kalan hükümler yürürlükte kalacak ve sonuçlarını doğuracaktır.

KULLANICILAR veya ALICILAR, sözleşmeden caymak veya aracı kendisine iade etmek suretiyle mesafeli satış sözleşmesinden cayma hakkı Platform, 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere veya teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler anında tüketiciye ulaştırıyor.” Ancak müşteri memnuniyeti için Yazılımın indirilmesini müteakip 30 (otuz) gün içinde para iadesi talep edilebilir.

1.     GENEL KULLANIM ŞARTLARI

1.1. Platformdan satın alma işlemi yapabilmek için kullanıcının reşit olması ve herhangi bir tüzel kişiliği temsil yetkisini haiz olması gerekmektedir.ASOAPPS Müşteri. Bu Maddede belirtilen gereksinimleri doldurmazsa veya tüketiciliğiniz askıya alınırsa veya ASOAPPS, tüketiciyi tamamlamak için bile prosedürler, kullanıcılara sunulan hakları kullanma  olanağı vermemektedir.

1.2. Paylaştığınız bilgiler ASOAPPS   Gizlilik Politikasının hükümleri . Platform'u bir kullanıcı olarak kayıt olmadan kullandığınızda, aşağıdaki hükümleri kabul etmiş olursunuz. ASOAPPS Gizlilik Politikası.

1.3. Ad, soyad, e-posta, telefon numarası, adres bilgilerini içeren müşteri bilgilerinin güvenliğini sağlamalısınız. ve satın alma bilgileri; Ödeme işlemlerinin ana unsurları, kullanıcının Platform'dan satın alırken kullandığı kredi kartı ve banka havalesi bilgileri itibariyle ödeme para birimi ve ödeme şekli olup, yalnızca münhasıran sizin adınıza kullanılmasını ve üçüncü şahısların bilgisinden uzak tutulmasını sağlamaktan sorumludur.

1.4. Kullandıktan sonra ASOAPPS işbu sözleşmede veya bu sözleşmenin eklerinde yer alan hüküm ve koşullara, genel ahlak kurallarına ve vergi, tüketicinin korunması, e-ticaret, rekabet, reklam ve Fikri Mülkiyet Hakları. Bu kapsamda;

1.4.1 Platformu yalnızca yasal amaçlarla kullanmak, hukuki ve cezai sorumluluk doğurabilecek her türlü işlem ve eylemden yalnızca sizin sorumlu olmanızı sağlar.

1.4.2 Verdiğiniz bilgiler Platform'un doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin Platform'da yayınlanmasını kabul etmeniz herhangi bir mevzuata aykırı olmayacaktır.

1.4.3 İçeriğini kopyalamamak, çoğaltmamak, dağıtmamak, Platformu; resimler, metinler, görsel ve işitsel, video klipler, dosyalar, kodlar, veri tabanı, kataloglar dahil ancak bunlar hariç ihlal edecek şekilde tüm Fikri ve Sınai haklar ile sınırlı ASOAPPS’s veya diğer üçüncü şahısların ayni veya şahsi hakları veya bu maddede belirtilen herhangi bir içeriği buraya yüklemesi.

1.4.4 Hiçbir koşulda, herhangi bir yöntem kullanarak, ASOAPPS ve ASOAPPS eylemlerinizden kaynaklanan herhangi bir zarar için, ASOAPPS hakkı var üyeliğinizi askıya almak veya kalıcı olarak sonlandırmak için.

1.4.5 Hakaret, küfür, ticari iftira, tehdit veya tacizde olmamak veya saldırgan, pornografik veya görseller yayınlamamak yasalara veya ahlaka aykırı ahlaksızlık.

1.4.6 gibi faaliyetlerde bulunmamak Platformun herhangi bir bölümünü değiştirmek, alt lisans, çeviri, satış, tersine mühendislik, kaynak kodunu kaynak koda derlemek,Platformda yer alan telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarını parçalamak veya kaldırmak ve virüsleri, solucanları veya benzer veya zararlı dosyaları, komut dosyalarını veya programlama rutinlerini veya ziyaretçi ve kullanıcı verilerini açık rızaları olmadan dağıtmak, önemsiz posta, spam, zincir mektuplar veya diğer aldatıcı veya istenmeyen toplu veya ticari e-postaları hazırlamak veya dağıtmak.

1.4.7 Platformu amaçlanan kullanım dışındaki amaçlarla kullanmamak ve verilere doğrudan veya dolaylı olarak farklı platformlarda kısmen veya tamamen erişmek, çoğaltmak, kopyalamak, iletmek, işlemek veya Platform üzerinden bir bağlantı vermekle meşgul olmayacaksınız.

1.5. Platformda yer alan bilgiler kısmen veya tamamen kopyalanmayacak veya diğer veritabanlarına aktarılmayacak ve üçüncü tarafların yukarıda belirtilen veritabanlarına erişmesine veya işlemesine izin verilmeyecektir.

1.6. İşlemleriniz boyunca, başka bir web sitesinin, bir web sitesinin içeriğinin veya sunucuda yer alan bir verinin bağlantılarını veremez veya iletişim bilgilerini, yazılı izni olmadan paylaşamazsınız. ASOAPPS.

1.7. ASOAPPS Platform içindeki faaliyetlerden kaynaklanan, bu sözleşmenin buradaki hükümlerine aykırı olan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olacaktır veya ilgili mevzuat, ASOAPPS sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ihmal ve diğer sebeplerden sorumlu olacaktır. işlem kesintileri, hata, ihmal veya kesinti için.

1.8. ASOAPPS Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve işlemlerinizi daha verimli hale getirmek için web sitesini ve Platform aracılığıyla sunulan hizmetleri değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişikliklere ilişkin hüküm ve koşullar, ASOAPPS Platformun ilgili sayfasında.

1.9. Kullanıcılar izin vermeyecek, aktarmayacak veya Kullanıcı Hesaplarını veya tüketicilere tanınan hak ve sorumlulukları üçüncü kişilere kullandırılamaz, yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen ASOAPPS.

1.10.  ASOAPPS Hizmet Sağlayıcı olarak Kullanıcılara güvenli ve kolay bir ödeme sistemi sağlamak için Güvenli Ödeme Döngüsü sistemi ile çalışır. Güvenli Ödeme Döngüsü, kullanıcının hizmet bedelini ödediği finansal aracı kurumlar/veya bankalar tarafından ASOAPPS Platformu, kullanıcı ile ASOAPPS arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesinin SATICI olarak ödeme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendinde “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere veya tüketici." ALICI, Platform'dan bir yazılım ürünü satın aldığında, ASOAPPS tarafından bir satış hizmeti gerçekleştirilir sadece tüketicinin erişimi ve kullanımı için özel bir dijital kod ileterek. Mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda anında gerçekleşir. Anında sözleşme ifasına konu olan mesafeli satış sözleşmesine konu araç, ilgili mevzuat kapsamında cayma hakkı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Tüketiciyi memnun etmek için, Tüketici ASOAPPS tarafından sunulan araç ve hizmetlerden memnun kalmazsa , tüketicinin  30 gün içinde bu iletişim adresinde [email protected], satışa konu ürün veya hizmetin bedeli ASOAPPS. 

2.     ASOAPPS HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

2.1. Burada belirtilen Platform kuralları kapsamında, ASOAPPS aşağıdaki gibidir; ürünlerin pazarlanması, tanıtılması ve reklamını yapmak ve yerleşik bir ücret karşılığında sistemden yararlanarak sağlayıcı olarak hareket etmek, bahsi geçen mal ve hizmetlerin ASOAPPS arasında satışı ve alıcıya güvenli bir satın alma işlemi sağlamak.

2.2. ASOAPPS, AI tabanlı araçlar ile müşterileri bir araya getiren ve Platform üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin satın alınmasını sağlayan hizmet sağlayıcı platformudur. Platform aracılığıyla sunulan ürün ve hizmetler, ASOAPPS ve Profesyonel Kullanıcı tarafından değil, bu nedenle ASOAPPS  satış sözleşmesinin tarafı sayılacak ve ürün veya hizmetin kalitesi, niteliği, orijinalliği veya ürün ve hizmetler doğru, eksiksiz, güvenilir, iyi tanımlanmış ve günceldir.

2.3. İşbu sözleşmede belirtilen hizmetleri sağlamak için, ASOAPPS gerekli teknolojik altyapıyı kurmayı ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen söz konusu teknolojik altyapının kurulmasına ilişkin yükümlülükler, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet teşebbüsü sayılmaz. ASOAPPS, kendi takdirinde olmak üzere, işbu sözleşmede belirtilen hizmetlere ve teknolojik altyapıya önceden haber vermeksizin erişimi durdurma veya sona erdirme hakkına sahiptir.

2.4. ASOAPPS diğer web sitelerine, dosyalara veya içeriklere bağlantılar verebilir  bunlar ASOAPPS. Linkler referans kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, siteyi veya işleticisini destekler nitelikte olup, site ve içeriği ile ilgili garanti vermektedir. ASOAPPS Platform'da paylaştığı bağlantılardan ve bağlantı yoluyla erişilen web sitesi, dosya, içerik veya site aracılığıyla sunulan herhangi bir ürün veya hizmetten sorumlu olacaktır.

2.5. ASOAPPS tarafından sağlanan hizmetler kapsamında, anılan Kanunun uygulanmasına ilişkin ilgili düzenlemelere ilişkin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Kanun Yönetmeliği'ne uygun hizmet sağlayıcı olarak hareket eden,  ASOAPPS Platform dahilinde gerçek veya tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir hukuka aykırı faaliyet veya durumun soruşturulmasına ilişkin herhangi bir yükümlülük altında sorumlu olacaktır.

2.6. ASOAPPS'ler, tarafından sunulan ürünleri satın almadan önce “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği” hükümleri de dahil olmak üzere işbu sözleşmenin hüküm ve koşullarını ve aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırsınız:

·    İlgili açıklama, teslimat ve geri ödeme bilgilerini eksiksiz olarak okuyacaksınız.

·    Platform üzerinden sunulan ürünler için satınalma siparişi vermekle, tüm şartları kabul etmiş sayılırsınız. Platformda belirtilen ve girmeyi kabul ettiğiniz şartlar  ASOAPPS. Altında bu hallerde mesafeli satış sözleşmesi ve sözleşme öncesi bilgi formu sanal ortamda düzenlenir ve bu sözleşmeleri kabul edeceksiniz.

·    ASOAPPS size taksit seçenekleri sunacak, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönergesi'ndeki sınırlamalara göre.

·    Ürün listelemeleri, ASOAPPS Platformu. Ürün incelemeleri aittir ASOAPPS.

2.7. İşbu belge ile, verdiğiniz kredi kartı bilgilerinin, satın alma işlemi, ASOAPPS işbirliği yapar. Yukarıda belirtilen rıza, gerekli olan kanuni açık rıza olarak kabul edilecektir. kredi kartı bilgilerinin üçüncü şahıs ödeme sistemleri tarafından saklanması. ASOAPPS o sen kredi kartı bilgilerinizin saklanmasını açıkça reddeder, bu bilgiler ödeme tarafından saklanmaz sistemler. Kredinin saklanmasına ilişkin güvenlik tedbirlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. kart bilgileri yalnızca ödeme sistemi tarafından sağlanacaktır ve bu ASOAPPS saklamadan sorumlu değildir bilgilerin ve konuya ilişkin tek adresi ödeme sistemi sağlayıcısıdır. sen rezerve et kredi kartı bilgilerinizin saklanmasından vazgeçme ve bilgilerin silinmesini talep etme hakkı.

3.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ

3.1. olarak Kart hamili, kişisel verilerinizin İşlenmesi ve Korunması Kanunu kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına açık muvafakatinizi Kişisel Verilerin Korunması ve Genel Verilerin Korunması Yönetmeliği (“Kanun”). Veriler, müşteri süresi boyunca işlenecektir.

3.2. Kanun kapsamında, ASOAPPS Veri Sorumlusu'nun işbu belge ile kabul ve taahhüt ettiği şekilde Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek.

3.3. Kullanıcının kişisel verileri, daha iyi hizmet verebilmek, istatistiki bilgi toplamak, ticari faaliyeti geliştirmek ve Kullanıcı Sözleşmesinden doğan yükümlülükleri yerine getirmek.

3.4. ASOAPPS transfer edebilir kişisel verileri, veri işleyen olarak belirlenen üçüncü kişilere, bağlı kuruluşlarına veya bağlı kuruluşlarına, İstatistiksel veri elde etmek için.

3.5. ASOAPPS Aso Apps kişisel bilgilerinizi paylaşabilir işbirliği yapılan ödeme kuruluşu ile veri kredi kartları ile yapılan ödeme işlemleri ile ilgili şikayet alınması.

3.6. Kullanıcıya ait kişisel veriler bu Hüküm ve Koşullar aracılığıyla veya gerekli görülmesi halinde sanal olarak toplanacaktır.

3.7. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen veriler hakkında bilgi talep etme, işleme amacını öğrenme ve bu tür verilerin amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini kontrol etme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara ilişkin bilgi edinme, hata olması halinde kişisel verilerinizle ilgili düzeltme talep etme, verilerdeki hatayla ilgili olarak kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirimde bulunmayı, sürecin amacının sona ermesi halinde kişisel verilerinizin kalıcı olarak kaldırılmasını, yok edilmesini, anonimleştirilmesini veya kısıtlanmasını talep etmek,  to object any adverse outcome related to the processing of your personal data, claim compensation for the damages incurred due to unlawful data processing.

4.     GİZLİLİK POLİTİKASI

4.1. Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için Web Sitesi, bazı kişisel bilgiler gerektirir. Bu bilgiler, Web Sitesi tarafından kampanyalar veya özel ve kişisel amaçlar için kullanılır. Kullanıcılar için promosyonlar. Web Sitesindeki işlemlerin istatistikleri, kişisel durumlar dışında analiz edilir ve kaydedilir. bilgi. Kullanıcılar, kişisel verilerinin saklanmasına ve işlenmesine açık rızalarını beyan eder. tarafından Şirket tarafından ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanılabileceğini ve kullanılabileceğini açıkça kabul eder. üçüncü kişilerle paylaşılır.

4.2. İşbu belgeyle, açık rızanızı kabul ve beyan edersiniz. ASOAPPS Ödeme sürecinde talep edilen kişisel verileri Şartlar kapsamı dışında saklamak veya kullanmak ve SMS veya e-posta göndermek ve Kullanıcılar'ı Web Sitesi hakkında bilgilendirmek amacıyla burada belirtilen koşullar, pazarlama operasyonları, istatistiksel analizler yapmak veya gerekli görülmesi halinde Kullanıcıları ile iletişime geçmek. ASOAPPS transfer edebilir Kişisel verilerinizin iyileştirilmesi hakkında araştırma yapmak için saklanması veya işlenmesi için işbirliği yapılan üçüncü taraflara kullanıcı deneyimi, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırması.

4.3. ASOAPPS kullanmaz Tüketici bilgilerinin faaliyet konusu dışında toplanan veya kişisel bilgileri satan kişisel veriler veri.

4.4. Web Sitesi, Facebook'un ve Google Analytics'in Yeniden Pazarlama & demografi ve İlgi Raporlama özellikleri. Kullanıcı, Reklamları kullanarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics'ten çıkabilir settingsı ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics tarafından sağlanan demografik bilgiler ve Facebook, Web Sitesindeki ve varsa Sitedeki Reklamları ilgililerin çıkarlarına göre özelleştirmek için kullanılır. Kullanıcılar. Bu bilgiler, diğer Kullanıcılar hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere reklam yayıncılarıyla paylaşılabilir. hedef kitlenin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu bilgiler kişisel bilgileri (isim, soyadı, T.C Kimlik, cinsiyet, yaş vb.), ancak grup olarak kullanıcı eğilimlerini incelemek ve hedef derlemek için kullanılır. İle Kullanıcı Sözleşmesini kabul ederek, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile paylaşılması kabul edilir. reklam ve tanıtım amaçlı.

4.5. Bilgilerinizi ifşa edebilir veya sizinle paylaşabiliriz. Bu tür açıklamaların yasal bir zorunluluk olarak talep edileceği veya uygun şekilde hareket edilmesi durumunda yetkili makamlar yürürlükteki yasal gerekliliklere veya tarafımıza bildirilen yasal düzenlemelere uymak.

4.6. Bu Sözleşmeyi onayladığınızda, verdiğiniz bilgilerin sağlananlar size aittir ve bu ASOAPPS bu bilgileri satış ve satış işlemlerini yürütmek için kullanma hakkına sahiptir. Pazarlama aktiviteleri.

4.7. Her zaman tıklayarak posta listesinden çıkabilirsiniz. E-postanın alt kısmında yer alan “E-posta almak istemiyorsanız lütfen buraya tıklayın” bağlantısı.

4.8. ASOAPPS paylaşılan/özel/ticari bilgileri ilgililere açıklama hakkına sahip olacaktır. Resmi makamlarca resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde, yürürlükteki mevzuata uygun olup, Kullanıcı herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. ASOAPPS'dan kişisel verilerini ifşa ettiği için. Bunun dışında, ASOAPPS adını ve Kullanıcının soyadı, üçüncü şahısların haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir iddia üzerine veya üçüncü tarafların  ASOAPPS Kullanıcı aleyhine yargı yoluna başvuracakları konusunda.

5.     FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Şirket tüm materyallerin sahibidir Web Sitesi'nin genel görünümü ve tasarımı ile tüm bilgi, resim, ticari marka dahil olmak üzere ("materyal") Şirket ve diğer tüm ticari markalar, internet alan adı, logo, simge, açıklayıcı, yazılı, elektronik, grafik veya makine tarafından okunabilen teknik veriler, bilgisayar yazılımı, satış sistemi, iş yöntemleri ve iş modeli. Şirket, bunlarla ilgili fikri mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bu Materyaller, yasal koruma.

Araç, kod ve yazılım dahil Platformdaki hiçbir materyal değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tercüme edilemez, yeniden yayınlanamaz, başka bir bilgisayara kurulamaz, postalanamaz, iletilebilir, sunulabilir veya dağıtılamaz. önceden izin ve referans olmadan. İnternet Sitesinin tamamı veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya başka bir internet sitesinde kullanılamaz veya izinsiz mobil uygulama. Bu hükme karşı işbu belgede yer alan eylemler, hukuki ve cezai sorumluluk. Şirketin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

6.     Mücbir Sebep

ASOAPPS kapsamındaki herhangi bir geç veya eksik uygulamadan sorumlu değildir. hukuken mücbir sebep olarak kabul edilen olaylar. ASOAPPS herhangi bir tazminat veya gecikmiş, eksik veya ifa edilmemiş veya bu tür olayların meydana gelmesi durumunda temerrüt olarak kabul edilir. Mücbir sebep terimi ASOAPPS gibi gerekli özveriyi gerçekleştirdi doğal afetler, isyanlar, savaşlar, grevler, iletişim sorunları, altyapı ve İnternet arızaları, sistemin iyileştirilmesi veya yenilenmesi ve kullanıcının makul kontrolü dışındaki diğer nedenler ilgili taraf

7.  KANIT

Kitaplar ve kayıtlar, bilgisayar kayıtları, elektronik ve veritabanı ve sunucularda saklanan sistem kayıtları, ticari kayıtlar, faks mesajları, anlık mesajlaşma uygulamaları, e-postalar, sosyal medya yazışmaları geçerli, bağlayıcı, kesin delildir ve doğrudan delil olarak kabul edilir. işbu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafa ilişkin sözleşme.

8.     UYGULANAN HUKUK VE YARGI YETKİLERİ

Uygulamadan kaynaklanan her türlü ihtilafta Türk Hukuku uygulanacaktır. ve buradaki Sözleşmenin veya Sözleşmenin kendisinin yorumlanması. Aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık durumunda veya İşbu Sözleşme ile ilgili olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.« Geri Dön