Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Bilgiler

Biz ASOLİNE E-TİCARET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ("Şirket") olarak, kişisel verilerinizi, hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında işlemektedir. ilgili mevzuattan ve Kişisel Verilerin Korunması ve Genel Kanun kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği (“Kanun”) ve kanuna uygun olarak aşağıda belirtilen hususları yerine getirmek amacıyla amaçlar ve yasal yükümlülükler.

Kişisel verilerinizi daha önce olduğu gibi Kanuna uygun olarak işleyeceğiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel veriler İşlemenin Amacı Yasal Neden Aktarımın Kapsamı ve Amacı

Kimlik Bilgileri

(Adı ve Soyadı)

İletişim Bilgileri

(Telefon numarası, e-posta, ülke, şehir, adres)

Hizmetin satın alınması Sözleşmenin icrası veya ifası İş Ortağı – Veri depolamak için sunucu hizmetleri

Finansal Bilgiler

(Kart sahibinin adı-soyadı, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV kodu,)

Satın alma ile ilgili ödemenin tamamlanması Sözleşmenin icrası veya ifası Kişisel verileriniz üçüncü şahıslara aktarılmaz.
Finansal verileriniz, ödemeye aracılık eden kurum.
Kredi kartınızın ilk altı ve son dört hanesi dolandırıcılık işlemlerinin takibi için tutulmuştur.

Kimlik Bilgileri

(Adı ve Soyadı)

İletişim Bilgileri

(E-posta)

Diğer Bilgiler

(Konu, mesaj)

İletişim formlarını yanıtlama Bir hakkın kurumu, kullanımı veya korunması İş Ortağı – Veri depolamak için sunucu hizmetleri

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yukarıdaki tabloda belirtilen üçüncü kişilerle sınırlı olarak aktarabilir.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve yukarıda sayılan amaçlarla işlenmektedir.

Aslında veri sahibi veya yasal temsilcisi, belirtilen hakları kullanabilirsiniz Kanun'un 11. Maddesinde Şirket her zaman imzalı bir dilekçe ile. Lütfen durumunuzu netleştiren belgeleri eklemeniz gerektiğini unutmayın. kimliğiniz ve iletişim bilgileriniz (adres dahil) başvurunuza. Yazılı başvurular Yukarıda belirtilen talepleri içeren 30 (otuz) gün içerisinde Şirketimiz tarafından cevaplandırılacaktır.

Eğer başkası adına hareket ediyorsanız, özel olarak yetkilendirilmiş olmanız ve yetkinizin bir belge ile belgelenmiş olması gerekir. noter tasdikli vekaletname.« Geri Git